В „Лозенец“ и „Триадица“ се организира мобилен събирателен пункт за изхвърляне на стари лекарства и препарати
Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми
Продължават дейностите по миене на улици и булеварди
Столичният инспекторат е проверил 187 строителни обекта за замърсявания през август
Извършват обработки срещу комари на общински зелени площи
Над 3 800 са заявленията, подадени до момента към Столична община за получаване на екопечки
Удължава се крайният срок за подаване на формуляри за получаване на еко печки
Последен ден за подаване на формуляри за безплатни еко печки
2500 домакинства искат да сменят отоплителните си уреди с по-екологични
Извършено е почистването на 82 участъка от речните корита на територията на София
Над 2000 са подадените заявления до момента за получаване на безплатен екологичен отоплителен уред
Изпълнява се миене на улици по карета в столични райони
12345
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air