Столична община започва информационна кампания по проекта за подмяна на стари печки с екологично отопление
Продължава извършването на дейности по миене на улици и дезинфекция
Електрически мотометачки почистват велoалеи и тротоари в София
Пресконференция по проект Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“
График на информационни срещи
От 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за...
Фандъкова: Инвестираме в подобряване на туристическа инфраструктура на Витоша с три годишна програма
Започва поетапно миене на карета от улици в жилищни квартали
Фандъкова: На базата на „Визия за София“ започваме промяната на Общия устройствен план на Столична община
От 1 юни се възстановяват автобусните линии до Витоша № 63 и № 66
Столична община, бизнеса и гражданското общество ще разработват зелени решения за справяне с градски предизвикателства
София прилага иновативни мерки в предизвикателствата с климатичните промени
Покана за подаване на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства
Покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо...
23456
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air