Столична община стартира първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди
Столична община стартира разработването на нова програма за въздуха за периода 2021 – 2026 г.
Започва миене на булеварди и улици в София
Съставени са 6 акта за непочистена строителна техника
Проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Екипи на Столичен инспекторат установили нерегламентирано горене на отпадъци в районите Подуяне и Триадица
С над 1.5 тона намаляват ФПЧ с монтирането на 84 филтри в София
На 10 януари буферните паркинги в София ще са безплатни
Столична община кандидатства по проект за озеленяване на градски пространства и подобряване качеството на въздуха
Столичен инспекторат извършва проверки за източници на замърсяване на въздуха
Фандъкова: Три нови електрически линии пускаме до края на февруари
22 сензорни станции показват данни за качеството на въздуха в София чрез интернет платформа
23456
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air