Средноденонощни стойности на фини прахови частици (ФПЧ 10) във въздуха

Statistics
  • Данни за нивата на ФПЧ10, получени от измервателни станции разположени на територията на гр. София
  • Данните са предварителни.
  • Показаните стойности са средноденонощни.
  • Средноденонощната норма за ФПЧ10 е
    50 µg/m3.
  • Данните от измерванията от автоматичните станции постъпват в Националната база данни на изпълнителна агенция по околна среда и води (ИАОС) към Министерството на околната среда и води (МОСВ) След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват от ИАОС.
  • Официалните данни се публикуват от ИАОС в ежедневни и тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и в Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.

Европейски индекс за качеството на въздуха

Европейският индекс за качеството на въздуха показва какво е качеството на въздуха в краткосрочен план в повече от 2 000 станции за мониторинг в цяла Европа.

Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, където е станцията и се базира на моделирането на данните от измерванията на пет ключови замърсителя: фини прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2).

Кръговете на картата представляват местоположенията на станциите за мониторинг на качеството на въздуха. Цветът съответства на индекса за качество на въздуха за даден час в съответната станция.

В законодателството на Европейския съюз са установени краткосрочни (почасови/дневни) и дългосрочни (годишни) стандарти за качество на въздуха. Индексът не отразява средноденонощната и средногодишната стойност за качеството на въздуха, които биха могли значително да се различават.

Увеличавайки части от картата, потребителите могат получат информация за конкретен град и регион в Европа.

Качество на въздуха
добро
приемливо
средно
лошо
мн. лошо
без данни

Прогноза за следващите 2 дни

Очакван потенциал на замърсяване с ФПЧ за територията на гр. София

23 октомври 2019Сряда
24 октомври 2019Четвъртък
ж.к. Дружба
умерен
умерен
кв. Павлово
умерен
умерен
кв. Хиподрума
умерен
умерен
ж.к. Надежда
нисък
умерен
м. Копитото
нисък
нисък
Легенда
цветен код
<= 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
>200
Прогнозните данни за нивата на ФПЧ10 се изчисляват от система, разработена от екип на НИМХ, по поръчка на Столична община и представят прогноза за очаквания потенциал на атмосферата за замърсяване.

Актуално

Зам.-кметът Йоана Христова участва в засаждането на 50 дървета в район "Възраждане"Заместник-кметът на СО Йоана Христова се включи в засаждането на "Градина на...
На церемония в Столична община бяха отличени победителите в конкурса „Зелени решения за София“На церемония&nbsp; в Столична община бяха отличени победителите в конкурса "Зелени...
Фандъкова: По трасето на старата жп линия изграждаме Зелен ринг, линеен парк, с велоалея"По трасето на старата жп линия изграждаме линеен парк с велоалея &ndash; това е...
Столичната община подаде проекта за закупуване на 52 нови електробусаСтоличната община подаде апликационната форма по проекта за закупуване на 52 нови...
вижте всички новини

Документи

Допълнение на програмата за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 - 2020 г.Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година
вижте всички документи

Източници на данни

Национален институт по метеорология и хидрология към БАН
Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ
European Environment Agency