Средноденонощни стойности на фини прахови частици (ФПЧ 10) във въздуха

Statistics
  • Данни за нивата на ФПЧ10, получени от измервателни станции разположени на територията на гр. София
  • Данните са предварителни.
  • Показаните стойности са средноденонощни.
  • Средноденонощната норма за ФПЧ10 е
    50 µg/m3.
  • Данните от измерванията от автоматичните станции постъпват в Националната база данни на изпълнителна агенция по околна среда и води (ИАОС) към Министерството на околната среда и води (МОСВ) След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват от ИАОС.
  • Официалните данни се публикуват от ИАОС в ежедневни и тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и в Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.

Европейски индекс за качеството на въздуха

Европейският индекс за качеството на въздуха показва какво е качеството на въздуха в краткосрочен план в повече от 2 000 станции за мониторинг в цяла Европа.

Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, където е станцията и се базира на моделирането на данните от измерванията на пет ключови замърсителя: фини прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2).

Кръговете на картата представляват местоположенията на станциите за мониторинг на качеството на въздуха. Цветът съответства на индекса за качество на въздуха за даден час в съответната станция.

В законодателството на Европейския съюз са установени краткосрочни (почасови/дневни) и дългосрочни (годишни) стандарти за качество на въздуха. Индексът не отразява средноденонощната и средногодишната стойност за качеството на въздуха, които биха могли значително да се различават.

Увеличавайки части от картата, потребителите могат получат информация за конкретен град и регион в Европа.

Качество на въздуха
добро
приемливо
средно
лошо
мн. лошо
без данни

Прогноза за следващите 2 дни

Очакван потенциал на замърсяване с ФПЧ за територията на гр. София

16 декември 2018Неделя
17 декември 2018Понеделник
ж.к. Дружба
нисък
нисък
кв. Павлово
нисък
нисък
кв. Хиподрума
нисък
умерен
ж.к. Надежда
нисък
умерен
м. Копитото
нисък
нисък
Легенда
цветен код
<= 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
>200
Прогнозните данни за нивата на ФПЧ10 се изчисляват от система, разработена от екип на НИМХ-БАН, по поръчка на Столична община и представят прогноза за очаквания потенциал на атмосферата за замърсяване.

Актуално

120 фазана бяха пуснати от ученици в столичен лесопаркИнициативата е на Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и...
20 електробуса с най-високия екостандарт ЕВРО 6 се движат в София"Първите 20 електробуса с нулеви емисии за околната среда вече се движат в София. От...
Продължават проверките за нерегламентирано изгаряне на отпадъциСъставени са 4 акта за горене на отпадъци в жилища
Кметът Фандъкова проведе среща с представители на големи работодателски организации
вижте всички новини

Документи

Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година
вижте всички документи

Източници на данни

Национален институт по метеорология и хидрология към БАН
Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ
European Environment Agency