Проверени са 60 автомобила за замърсяване на въздуха
Продължава кандидатстването за подмяна на отоплителните уреди по програма „LIFE"
Фандъкова: Новата отоплителната инсталация на училището в с. Негован спестява около 70 тона годишно вредни емисии
Изграден е изцяло нов физкултурен салон
От началото на февруари са извършени над 130 проверки за замърсяване на въздуха
Миене на улици и булеварди започна със затопляне на времето
Столичната община се включи в инициативата на ООН "Дървета в градовете"
Кметът Фандъкова провери контролния център на „Софийска вода“
Столична община стартира първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди
Столична община стартира разработването на нова програма за въздуха за периода 2021 – 2026 г.
Започва миене на булеварди и улици в София
Съставени са 6 акта за непочистена строителна техника
Проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
12345
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air