Започна миене на основни улици и булеварди
Във връзка с въведените противоепидемични мерки и улесняване на достъпа на граждани до природен парк „Витоша“ остава в сила режимът за качване с лични превозни средства през почивните дни
Увеличава се честота на събиране на отпадъци от опаковки
Над 500 филтри на комините на домакинства са поставени тази година
За подобряване на качеството на въздуха и намаляване на фините прахови частици...
Приета е Наредбата за градската среда на София
София разширява системата за разделно събиране на отпадъци тип „зелен остров“ в още четири района
Близо 5000 нови дървета са засадени в градска среда тази есен в София
От началото на есента са събрани близо 4000 стари гуми
Извършено е миене на транспортния тунел на ул. “Житница“
Събота и неделя ще бъде затворен участъка от трета метролиния, с цел изпитания на системите за новите четири метростанции
Започна подмяната на отоплителните уреди по програма LIFE
Старите гуми могат да се предадат на специална площадка в с. Мировяне
12345
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air