Приета е Наредбата за градската среда на София
София разширява системата за разделно събиране на отпадъци тип „зелен остров“ в още четири района
Близо 5000 нови дървета са засадени в градска среда тази есен в София
От началото на есента са събрани близо 4000 стари гуми
Извършено е миене на транспортния тунел на ул. “Житница“
Събота и неделя ще бъде затворен участъка от трета метролиния, с цел изпитания на системите за новите четири метростанции
Започна подмяната на отоплителните уреди по програма LIFE
Старите гуми могат да се предадат на специална площадка в с. Мировяне
77 нови фиданки са засадени през последната седмица
Столична община разширява системата за разделно събиране на отпадъци
Над 1100 стари гуми са събрани на временния пункт в кв.“Курило“ в Нови Искър
В кв. “Курило“ ще бъде обособен временен пункт за събиране на стари автомобилни гуми
34567
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air