Столична община и Лесотехническият университет организират студентско състезание за озеленяване по проект INNOAIR
Зелените площи в града допринасят за подобряване качеството на живота. Според...
Около 6100 фиданки засадиха доброволци този уикенд в Новата гора на София
Само тази събота и неделя, 30 април и 1 май, доброволци засадиха над 6100 фиданки в...
Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи в София
На 27.04.2022 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 "Подобряване...
София е избрана за един от 100-те климатично неутрални и умни градове на бъдещето в ЕС
Европейската комисия обяви София  като един от 100-те града на ЕС, които ще...
Фандъкова: Готови са първите 6 пилотни проекта за намаляване ефекта на т.нар. "топлинни острови" чрез улично озеленяване
"Вече сме готови с първите 6 пилотни проекта, с които да намалим негативното...
Около 4000 фиданки засадиха доброволци в първия ден от инициативата "Новата гора на София" 2 – Негован
Днес започна засаждането на дръвчета от инициатива на Столична община за...
Тази нощ мият улици и булеварди в 11 района
Продължават дейностите по миене на улици и булеварди в столицата. Направена е...
Продължава миенето на столичните улици и булеварди
Тази нощ екипите на фирмите, ангажирани с почистването на града, са извършили...
Започва залесяването на "Новата гора на София" – Негован
Ще засадим 86 000 фиданки дъб
Продължава почистването булеварди, улици и дъждоприемни шахти
Повишаването на температурите и благоприятните атмосферни условия позволяват да...
Започна почистване на регулите на улиците и булевардите от наноси
Със затопляне на времето започна почистването на регулите на столичните...
СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО подкрепя четири проекта
Приключи гласуването за проектите, предложени от жителите на София по екологични...
34567
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air