77 нови фиданки са засадени през последната седмица
Столична община разширява системата за разделно събиране на отпадъци
Над 1100 стари гуми са събрани на временния пункт в кв.“Курило“ в Нови Искър
В кв. “Курило“ ще бъде обособен временен пункт за събиране на стари автомобилни гуми
В кв.“Курило“ ще бъде обособен временен пункт за събиране на стари автомобилни гуми
1000 тона е събраният текстил за една година в специализираните контейнери
Екипи на Столичен инспекторат и Пътна полиция извършиха проверки на автомобили с газанализатори за замърсяване на въздуха
На 3 и 4 декември буферните паркинги към станциите на метрото ще бъдат безплатни
Над 7200 фирми догодина ще плащат такса смет според количеството отпадък
Продължава засаждането на широколистни и иглолистни фиданки в града
Последен уикенд от есенния залесителен сезон в Новата гора на София
Продължават провреките за непочистена ходова част и нерегламентирано изгаряне на отпадъци
12345
Министерство на oколната среда и водитеhttp://www.moew.government.bg/Изпълнителна агенция по Околна средаhttp://eea.government.bg/Сайт на Столична общинаhttps://www.sofia.bg/components-environment-air