„Днес внасяме в Столичен общински съвет новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г. Програмата предвижда над 100 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство.“ Това съобщи Десислава Билева, зам. кмет „Зелена система, екология и земеползване“.

Работата за подобряване качеството на въздуха и чистотата в града е стратегически приоритет, поставен от кмета на София Йорданка Фандъкова. Затова основните мерки в програмата са насочени към подобряване на качеството на въздуха и намаляване на основните източници на замърсяването му, посочи Билева.

През последните години Столична община успява да постигне и запази положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10. През 2020 г. за всичките 6 автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40 µg/m3) за фини прахови частици.

Столична община закупи и въведе в експлоатация собствена мобилна станция за измерване на въздуха.

Тази година започна и реалното изпълнение на проектите за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. „Усилено работим и по проекта за подмяна на отоплителните уреди с нови и екологосъобразни отоплителни устройства. Към момента са подписани договори с одобрените 5506 кандидати, но успоредно с това от месец януари продължаваме да приемаме нови заявления и към момента имаме над 500.“ – каза също Билева.

„Увеличихме миенето в града и продължаваме работа по програмата за премахване на т.нар. „кални точки“ в кварталите, които са източник на прах във въздуха“, обясни зам.-кмета по екология. През 2020 г. бяха облагородени няколко такива точки в районите "Овча купел", "Надежда" и "Красна поляна".

Една от новите мерки заложена в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух е въвеждане на зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на автомобили с нисък екологичен клас в дни с по-големи превишения на нормите. До момента голяма част от инфраструктурата е изградена - монтирани са камери, както и софтуерната им обезпеченост. Необходимо условие за въвеждане на зоната е поставяне на стикер на автомобилите, в който се отбелязва и екологичния им клас. Новите стикери ще бъдат поставени при годишните технически прегледи от лятото на тази година.

споделисподели

Актуално

Столична община облагороди 59 градски пространства, източници на запрашаванеТази година започва работа по още 20 кални точки 
Столичната община почиства 119 километра речни корита"Една от най-важните мерки за превенция срещу наводнения е почистването на речни...
Започна обновяването на градина „Витиня“ в „Сухата река“Зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева и председателят на СОС Георги...
Столична община продължава миенето на булеварди и улици в градаМиенето на улици и булеварди е от непрестанните мерки на Столична община за...
вижте всички новини