"Качеството на въздуха е най-важният приоритет за нашия град. Развиваме София като зелен и иновативен, сигурен град, а здравето е най-важното. По-доброто качество на въздуха означава по-добро качество на живот." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва в конференция, организирана от Сдружение "Въздух за здраве“, с ръководител д-р Симидчиев. Проектът се финансира по Програма "Европа” и е на тема: "Връзката между измервания на ФПЧ и здравни индикатори за остра заболеваемост в София“.

"Тази година въведохме специален приоритет за тема въздух в проектите, които се финансират по Програма "Европа”. Подкрепени са общо три проекта" – каза столичният кмет.

"Изследванията показват, че проблемът със замърсяването на въздуха се приема от гражданите като ключов за решаване и 70% от хората смятат, че проблемът е решим само с тяхното лично участие. Освен инвестиции решението за качеството на въздуха изисква и прякото участие на всеки от нас" – каза също столичният кмет.

Йорданка Фандъкова посочи, че Столичната община изпълнява поредната програма с над 100 мерки и дейности за подобряване на качеството на въздуха. Новата "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026” е по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020".

Кметът открои четири направления на работа: първо – осигуряване на информация, второ – модернизацията на градския транспорт, трето – подмяната на старото битово отопление с екологично, и четвърто – озеленяване и залесяване.

Изпълнен е пилотен проект в район "Красна поляна“ за доставка и монтаж на 35 бр. филтри за комини за домашни горивни инсталации. С цел ограничаване и намаляване на замърсяването от битово отопление в Столична община изпълняваме два проекта, по които ще бъдат подменени отоплителните уреди на 20 000 домакинства с по-екологичен начин на отопление. Столичната община изпълнява и проект "Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма "Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на ЕС. По него ще бъдат монтирани 22 сензорни станции за отчитане на качеството на атмосферния въздух, като те ще предоставят данни в реално време заедно със станциите на ИА "Околна среда”.

По отношение на транспорта – в момента се строи третата линия на метрото, с която ще бъдат намалени на 90 хил. тона годишно вредните емисии във въздуха, през следващата година метрото ще стане 52 км в града; подменен на 90% е автобусния парк, тролейбусния парк, очаква се до края на годината доставката на още 15 електробуса и 13 нови трамвая. Столичната община ще кандидатства и по ОП "Околна среда 2014 – 2020 г." за доставка на още нови електробуси, тролейбуси, трамваи и станции за зареждането им. Общият размер на средствата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за София е 218 млн. лв.

"Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух" е процедурата, по която общината кандидатства. Ще бъдат доставени 30 нови 6-7 метрови електробуса и 22 нови 8-9 метрови електробуса и специализирано оборудване за тях (зарядни станции) за откриване на нови линии с довозваща функция от спирки на метрото и трамваите. Тяхната обща стойност е 30,3 млн. лв. Другите нови превозни средства за градския транспорт са 30 нови нископодови единични електробуса и 25 нископодови съчленени трамвая, които ще подменят старите мотриси по линии №№ 4 и 18 и ще допълнят мотриси по линия номер 5. 

Ежегодно общината изпълнява дейности по озеленяване, възстановяване на паркове и градини и залесяване. Засаждаме над 2000 нови дървета в града и залесяваме около 100 дка общински земи около града.

споделисподели

Актуално

Над 250 доброволци садиха Новата гора на София през първия уикенд на есенния залесителен сезонНад 250 доброволци се включиха  през  първия уикенд в кампанията на Столичната...
Излезли от употреба автомобилни гуми се предават на специализирани площадкиВ сезона на смяна на автомобилните гуми гражданите могат да се освободят от...
На 9 ноември откриваме петия залесителен сезон в „Новата гора на София“Петият залесителен сезон в “Новата гора на София” край "Суходол" стартира на...
Започва пилотен проект „Вдъхновяема енергия“ в 10 училища10 училища ще изпълняват пилотен проект на Столична община "Вдъхновяема...
вижте всички новини