На 24.10.2023 г. Столична община подаде своето проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16FFPR002-5.002 "За по-чист въздух!” (2)  по приоритет 5 "Въздух” на Програма "Околна среда” 2021 – 2027 г.

Проектното предложение беше подадено чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020) в съответствие със сроковете и насоките за кандидатстване на допустимите бенефициенти.

Основна цел на новия проект на Столична община "Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“ е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

Чрез новия проект "Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“, Столична община продължава да реализира започнатата през предходния програмен период мащабна по размер подмяна на топлоуредите на дърва и въглища на домакинствата.

Право да кандидатстват ще имат всички физически или юридически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, които се отопляват на печки, котли и камини на дърва и/или въглища.

Проектът е на обща стойност 73 803 800,77 лв., които са безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз и ще се предоставят чрез Програма "Околна среда 2021 – 2027“. С отпуснатия финансов ресурс по новия проект "Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“ се предвижда до 2029 г. да бъдат изведени от експлоатация около 10 000 стари отоплителни уреда на дърва и въглища, с което да бъдат спестени 220,8 т/год. емисии на прахови частици (ФПЧ10), като се сменят с екологични алтернативи – уреди на пелети и уреди на електричество – климатици, както и термопомпи вода-вода и въздух-вода. За домакинства, получаващи помощи за отопление и отговарящи на условията по проекта, при кандидатстване за климатици ще могат да заявят и фотоволтаични системи с максимално допустима мощност 4kW за собствено потребление.

Подмяната на стари уреди за отопление на дърва и въглища с нови екологични е важна мярка за подобряване чистотата на въздуха. Близо 11 000 стари печки вече са подменени, а до края на 2024 г. ще бъдат монтирани общо 13 000 нови екологични уреда в София.

споделисподели

Актуално

Изграждат се зелени споделени пространства в „Захарна фабрика“Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изграждането на зелени споделени...
Зам.-кметът по екология Десислава Билева провери засаждането на нови дървета"През настоящия есенен сезон ще се реализират поредица от мероприятия по...
Обновен е паркът в село Железница, предстои изграждане на детска площадка"Парк "Железница“ е обновен с нови алеи, осветление, пейки и озеленяване....
Започна есенният залесителен сезон в Новата гора на СофияЗапочна есенният залесителен сезон в "Новата гора на София". Кметът на София...
вижте всички новини