”В последните години дебата за качеството на атмосферния въздуха тръгваше и завършваше в Столична община, това  сподели  Йоана Христова,  зам. – кмет на СО на регионален семинар за качеството на атмосферния въздух на общинско ниво, организиран от Световната банка. Събитието има за цел да представи  за първи път практически инструменти, които могат да се ползват от общините – за оценка на емисиите, разходи в сектор битово отопление, насоки за изготвяне на проектни предложения.

Христова сподели, че по предварителните данни за 2019г.  Столична община няма превишения на средногодишната норма за ФПЧ10 на нито една от АИС  за мониторинг,  но  все още  има предизвикателствата, свързани с броя на превишенията. Затова се изпълнява и трета по ред програма за качество на въздуха . Тя се спря на основните замърсители в градска среда и  изброи част от мерките, които общината е предприела за справяне със замърсяването на въздуха. Една от тях е модернизацията на градския транспорт.  Други мерки върху която акцентира е намаляване на емисиите от битовото отопление и представи програмите за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 20000 домакинства с нови екологични, поставяне на филтри на комините, повече миене и метене на улиците.

"Когато говорим за  качество на атмосферния въздух е време да започнем да поставяме човекът в центъра на този дебат. Досега говорим за въздуха като за някакво изолирано понятие, целейки да приведем ФПЧ във въздуха в съответствие с нормите. Време е да коментираме и здравните аспекти, свързани с опазване здравето на хората  и  защо е важно въздухът да е чист ,както заради околната среда, така и за здравето на хората, каза още Христова. Радвам се ,че толкова много здравните специалисти участват в  събитието. Освен експертите по качеството на въздуха е добре и те да се включат с експертиза в предаването на правилните послания към хората, заключи  Христова.  

споделисподели

Актуално

График на информационни срещиОт 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за...
Фандъкова: Инвестираме в подобряване на туристическа инфраструктура на Витоша с три годишна програма
Започва поетапно миене на карета от улици в жилищни квартали
Фандъкова: На базата на „Визия за София“ започваме промяната на Общия устройствен план на Столична община
вижте всички новини