Мобилна автоматична измервателна станция (МАИС) на Столична община за контрол по качеството на атмосферния въздух на София е разположена в центъра на града. Тя се намира на локация близо до бул. “Дондуков“ на ул. "Париж“ № 5.

Продължават непрекъснатите измервания предвид необходимостта от натрупване на данни за срок от една година в териториалния обхват на "централна градска част“, с оглед на прилагането на мярката "Зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2,5, и NOх от транспорта, като се включат и емисиите на ФПЧ от битово отопление.

Данните от проведените измервания с МАИС са достъпни за широката общественост на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/en/components-environment-air – непосредствено над "Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на гр. София“.

споделисподели

Актуално

Столична община постави 5 еко-вендинг машини за разделно събиране на пластмасови опаковки в паркове
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ – бул. Каблешков с новозасадена зелена площ!Край разширения участък на бул. Т. Каблешков се появи нов ландшафтен проект,...
През деня мият вътрешноквартални улици в различни райони на градаПродължава миенето на улици и булеварди в София. През деня се мият...
Първият залесителен сезон на „Новата гора на София“ 2 – Негован приключи В четирите уикенда на кампанията на Столична община се включиха 1230 доброволци,...
вижте всички новини