Елхите, които са били част от коледната ни украса и са естествени, могат да продължат да бъдат полезни като се преработят в компост. Компостът е много ценен за растенията и се използва за обогатяване на почвата в софийските паркове и градини.

Столичната община създаде организация за разделно събиране на естествените елхи, след като свършат Коледните и Новогодишните празниците. За целта е необходимо гражданите да поставят своето коледно дърво до сивите, метални контейнери за битови отпадъци. От там те се събират със специализиран автомобил от фирма, изпълнител за съответния район и се транспортират до общинската Инсталация за биологично третиране на зелени отпадъци.

За 2021 г. в инсталацията са преработени 14 633 тона зелени отпадъци, а количеството произведен компост е 13 858 тона.

В крайградските райони като "Кремиковци“ (с. Челопечене и с. Яна) и "Връбница“ има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят такива отпадъци, включително и естествени елхи.

Естествените елхи, които са в саксии с корени могат да бъдат засадени в междублокови пространства и квартални градинки, като се изисква съгласуване с районния еколог. При желание коледното дърво да бъде засадено в паркове или градини е необходимо да се отправи запитване към дирекция "Зелена система“ на Столична община, в което да се посочи вида на дървото и желана локация. Важно е засаждането на дървото да се съобрази с подходящи метеорологичните условия - средната денонощна температура трябва да е над 0 градуса.

споделисподели

Актуално

Столична община разположи мобилната автоматична измервателна станция за контрол на качеството на въздуха в центъра на градаМобилна автоматична измервателна станция (МАИС) на Столична община за контрол по...
СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО очаква вашите проекти до края на януари
Столичният инспекторат извършва засилени проверки за замърсяване и нерегламентирано горенеЕкипи на Столичния инспекторат извършват засилени проверки за замърсяване....
Над 4000 излезли от употреба автомобили са стикирани от началото на годината От началото на годината досега на територията на Столична община комисии от...
вижте всички новини