Столична община обяви кандидатстването с проекти по програмата "Зелена София". Тя е насочена към облагородяване на междублокови пространства или градинката пред блока, които с общи усилия правим по-зелени, уютни и красиви.

От старта на "Зелена София“ през 2011 г. до момента по програмата са благоустроени 1284 междублокови пространства и локални градини в София.

Бенефициентите по програмата получават предоставени от Столична община: посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт - тротоарни плочки, бордюри и др. и с доброволен труд имат свободата да облагородят зелената площ, която е била одобрена по проекта, с който са кандидатствали.

Със свои проекти могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Крайният срок за подаване на проектите в деловодствата на районната администрация, на чиято територия ще се изпълнява проектът, е до 17,00 ч. на 8 юли 2021 г.

Правилата на Програмата и насоките за кандидатстване, както и формулярите на необходимите за кандидатстването документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Столична община на адрес: https://www.sofia.bg/en/web/guest/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2021?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Fgreen-sofia-projects-02%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WfIJvLd31n43%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Класирането по първи и втори етап на програмата е 18 юли 2021 г., а до 9 август 2021 г. ще бъде проведен третият краен етап.

Очакваме вашите предложения.

Пожелаваме ви успех. Заедно правим града си по-зелен и хубав.

 

споделисподели

Актуално

Мият улици и пътни знаци в кварталите
Започва миенето на улици по обособени карета в столични квартали
Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд
Преоткрий града с чиста градска мобилност
вижте всички новини