Дейносттите стартират от 1 юни в район "Красно село“

От 1 юни започва миенето с автоцистерна на улици, тротоари, площади и алеи в обособени карета в столични райони- "Красно село“, "Възраждане“, Оборище“, "Средец“, "Лозенец, "Триадица“.

Целта на миенето е поддържане на чистотата на околната градска среда и подобряване на качеството на въздуха.

Дейностите ще се извършват поетапно, като за периода на миене движението, престоят и паркирането ще бъде временно забранено, както ще бъдат закрити зоните за платено паркиране – "синя“ и "зелена“ зона и "служебен абонамент.

Организацията за изпълнение се извършва екипи на  Столичен инспекторат, фирмите по чистота, Център за градска мобилност, Пътна полиция – СДВР, Общинска полиция, "Софийска вода“ АД.

Контрол по изпълнението се осъществява от Столичен инспекторат.

Столичен инспекторат напомня на водачите на превозни средства да не паркират на улиците, които са обявени в графика, за да не се възпрепятства миенето.

Автомобилите, които пречат ще бъдат премествани принудително. За новото местонахождение на автомобила може де се получи информация на тел: 0700 13 233.

Подробна информация гражданите могат да намерят на сайта на Столичен инспекторат в секция ГРАФИЦИ, както на телефон 02 987 5555  в Оперативния център.

На входовете на жилищните сгради също са поставени информационни материали за запознаване на етажните собствености.

 

споделисподели

Актуално

Започва кандидатстването с проекти по програмата "Зелена София"
Столична община облагородява две междублокови квартални пространства в „Подуяне“
Мият улици и пътни знаци в кварталите
Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд
вижте всички новини