Столична община продължава поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

През следващите дни предстои, поетапно подписване със:

-  район "Красно село”

-  район "Люлин”

-  Район "Банкя”

-  Район "Витоша”

-  Район "Панчарево”

- Район "Лозенец”

-  Район "Младост”

За повече информация - https://www.sofia.bg/en/opos

Подписването се провежда в Дом на културата "Средец“ ул. "Кракра“ 2А, ет. 1, галерия "Сезони“ , от 8:30 ч. до 18:30 ч.

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:

копие от документа за собственост на имота;

копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, който се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки: 

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

споделисподели

Актуално

Възстановиха разсадника в парк „Врана“ с 1200 фиданки
Новата програма за подобряване качеството на атмосферния въздух влиза за разглеждане в СОС
Зам.-кметът Билева: Тази есен в „Нови Искър“ започваме залесяване на над 137 дка
Продължава дейност „машинно миене“ на улици и булеварди в столицата
вижте всички новини