От днес започнаха 72-часавите тестове за новата мобилна станция за качеството на въздуха. Мобилната станция е на Столична община и ще измерва компонентите, характеризиращи качеството на атмосферният въздух. Това съобщи зам.-кметът по екология Десислава Билева.

Данните ще се отчитат в реално време, а станцията ще работи 24 часа.

Първите 7-часови пробил ще се извършат в кв.“Павлово“ в базата на дирекция "Аварийна помощ и превенция“, а от другата седмица станцията ще бъде позиционирана в район "Панчарево“. След това тя ще бъде предадена на Столичната община за измерване в различни райони, като първи ще е "Красна поляна“, съобщи също Билева.

Данните ще могат да се проследят от гражданите на сайта https://air.sofia.bg/. По този начин допълваме инструментариума, който имаме за измерване показателите за качеството на атмосферния въздух и с тази мобилна станция, каза също Десислава Билева, зам.-кмет по екология.

Провеждането на 72-часовите функционални тестове се извършва с цел установяване на безпроблемната работа на станцията. След което ще бъде извършено окончателното въвеждане в експлоатация на автоматичната измервателна станция.

През 2020г. за всичките 6 автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40µg/m3) за показател ФПЧ10. Очакваме окончателните данни да бъдат публикувани в годишния бюлетин на ИАОС.

Това е втора поредна година, (както през 2019г., а така също и през 2020г.) през която успяваме да запазим и да продължим положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10, посочи още Билева.

Данните дори показват, че годишните стойностите за 2020г., са по-ниски отколкото през 2019г., това показват измерванията на Изпълнителната агенция по околна среда, предоставени на Столичната община.

 

Зам.-кметът по екология съобщи, че е подготвена и новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 (ПКАВ) и документът ще бъде внесен в Столичен общински съвет.

Документът е изготвен в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.002-0020 "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026” и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

 

Като една от новите мерки в програмата е мобилната станция за измерване на въздуха.

В програмата се предвижда и въвеждането на нискоемисионни зони.

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова, в момента Народното събрание разглежда предложенията за промени в Закона за атмосферния въздух, в които се предвижда механизъм, по който общините ще въвеждат реда и контрола по въвеждането на нискоемисионни зони.

 

Много важно за качеството на въздуха са и непрекъснатите проверки, които организира Столичен инспекторат. Директорът на инспектората инж.Веска Георгиева съобщи, че са идентифицирани източниците на замърсяване.

Екипите на Столичен инспекторат е извършил от началото на годината 292 броя проверки на строителни обекти, както и за начина на отопление и вида на използваното гориво във и фургоните за работници. За установени нарушения са съставени 73 акта. Установени са и нарушения при проверки на тежкотоварни автомобили - липса на чергило при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси и са съставени 3 акта.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

споделисподели

Актуално

Екипи на Столичен инспекторат извърши над 70 проверки за източници на замърсяване на въздуха
Електрически машини за почистване на тротоари работят пилотно в София
Над 15 екипа извършват миене на столичните улици
Във връзка с положителните температури започва миене на улици и булеварди
вижте всички новини