Известни са обектите, класирани на първите три места в категориите "Най-добре озеленена/зацветена тераса на жилищна сграда“ и "Най-добре озеленени/зацветени предблокови пространства“ от конкурса “Зелени решения за София“. Обектите с най-много лайкове бяха  проверени от експерти на дирекция "Зелена система“ на СО за установяване на съответствие на снимките и местата. На база най-много гласове и констатациите от проверките на място обектите са класирани, както следва:

За "Най-добре озеленена/зацветена тераса на жилищна сграда“: 

За "Най-добре озеленени/зацветени предблокови пространства“:

От конкурса отпаднаха обекти, които не отговарят на т. 3. и т. 4. от Регламента. Точка 3. гласи: "Спазване на съществуващата нормативна уредба на територията на Столична община", която включва "Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО“, визираща озеленяване/зацветяване на обекти и терени с растителност от естествен характер и изграждане и поддържане на пространства с разнообразна растителност.

Организаторите ще се свържат с победителите за връчване на наградите съобразно обявения срок в регламента.

споделисподели

Актуално

Над 250 доброволци садиха Новата гора на София през първия уикенд на есенния залесителен сезонНад 250 доброволци се включиха  през  първия уикенд в кампанията на Столичната...
Излезли от употреба автомобилни гуми се предават на специализирани площадкиВ сезона на смяна на автомобилните гуми гражданите могат да се освободят от...
На 9 ноември откриваме петия залесителен сезон в „Новата гора на София“Петият залесителен сезон в “Новата гора на София” край "Суходол" стартира на...
Започва пилотен проект „Вдъхновяема енергия“ в 10 училища10 училища ще изпълняват пилотен проект на Столична община "Вдъхновяема...
вижте всички новини