Известни са обектите, класирани на първите три места в категориите "Най-добре озеленена/зацветена тераса на жилищна сграда“ и "Най-добре озеленени/зацветени предблокови пространства“ от конкурса “Зелени решения за София“. Обектите с най-много лайкове бяха  проверени от експерти на дирекция "Зелена система“ на СО за установяване на съответствие на снимките и местата. На база най-много гласове и констатациите от проверките на място обектите са класирани, както следва:

За "Най-добре озеленена/зацветена тераса на жилищна сграда“: 

За "Най-добре озеленени/зацветени предблокови пространства“:

От конкурса отпаднаха обекти, които не отговарят на т. 3. и т. 4. от Регламента. Точка 3. гласи: "Спазване на съществуващата нормативна уредба на територията на Столична община", която включва "Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО“, визираща озеленяване/зацветяване на обекти и терени с растителност от естествен характер и изграждане и поддържане на пространства с разнообразна растителност.

Организаторите ще се свържат с победителите за връчване на наградите съобразно обявения срок в регламента.

споделисподели

Актуално

График на информационни срещиОт 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за...
Фандъкова: Инвестираме в подобряване на туристическа инфраструктура на Витоша с три годишна програма
Започва поетапно миене на карета от улици в жилищни квартали
Фандъкова: На базата на „Визия за София“ започваме промяната на Общия устройствен план на Столична община
вижте всички новини