София следва Виена и много от решенията, които прилагаме в градската среда са повлияни от примера на Виена и от споделения опит. Постигането на успехите стават в условия на партньорство, обмяна на опит и добри практики. Това каза зам.-кметът по екология на София Десислава Билева, която проведе среща с виенския градски съветник за климат, околна среда, демокрация и персонал г-н Юрген Чернохорски заедно с неговия екип.

Целта на посещението бе обмяна на опит свързан с мерките за климатичните промени, ефектите от градски топлинни острови, зелената система, подобряването на качеството на въздуха и управлението на отпадъците.

Екипите от София и Виена обсъдиха стратегическите документи на Столична община в сферата на устойчивата енергия и климата като Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за периода 2021-2030 г.. Основната цел на плана е намаляване на емисиите парникови газове с 40% до 2030 г. спрямо тези през 2007г.

Основните мерки, които са планирани от Столична община за постигане на тези цели са свързани с намаляване на крайното енергийно потребление чрез мерки за енергийна ефективност  в сградите и въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Столична община изпълнява озеленяване в училищни дворове и детски градини, както и улично озеленяване с торби по примера на Виена.

По време на срещата бяха представени два от проектите на Столична община - фотоволтаична инсталация в Зоопарка и на сградите на ОП СПТО, които ще произвеждат електричество от соларна енергия за собствени нужди.

Друг акцент на разговорите бе проучванията на Столична община в сферата на климата и енергията, на градските топлинни острови и за соларния потенциал на общинските сгради за производство на електрическа енергия от слънцето.

споделисподели

Актуално

Фандъкова: Увеличават се домакинствата, които се включват в програмата ни за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди
Столичната община ще следи качеството на атмосферния въздух с безпилотни летателни средства
София ще бъде домакин на международна конференция за климата на мрежата В40
Столичнaта община предлага средствата от проекта за облагородяване на "Борисовата градина" да бъдат пренасочени за изграждане на зелени споделени пространства в 6 района
вижте всички новини