20 август е крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване по проекта на Столична община за замяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с безплатна еко печка. Към момента подадените формуляри са над 3100.

Формулярите се подават в районните администрации, като бланката може да се получи на място или да се изтегли от сайта на СО  - www.sofia.bg/opos Изискванията към кандидатите са сведени до минимум. Най-важно условие е наличието на документ за собственост на имота, както и готовност за предоставяне на стария отоплителен уред, след замяната му с новия.

Проектът на Столична община цели подмяна на стари отоплителни уреди на домакинствата с по-екологични алтернативи – ток, газ, ТЕЦ или пелети. Той е част от усилията за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата, тъй като се счита, че основен замърсител през зимните месеци е битовото отопление на твърдо гориво. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България

 

споделисподели

Актуално

В „Лозенец“ и „Триадица“ се организира мобилен събирателен пункт за изхвърляне на стари лекарства и препарати
Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми
Продължават дейностите по миене на улици и булеварди
Столичният инспекторат е проверил 187 строителни обекта за замърсявания през август
вижте всички новини