От 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за гражданите в районните администрации по график, част от разяснителната кампания на СО в рамките на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“.

За повече информация, вижте страницата на проекта.

споделисподели

Актуално

В „Лозенец“ и „Триадица“ се организира мобилен събирателен пункт за изхвърляне на стари лекарства и препарати
Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми
Продължават дейностите по миене на улици и булеварди
Столичният инспекторат е проверил 187 строителни обекта за замърсявания през август
вижте всички новини