От 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за гражданите в районните администрации по график, част от разяснителната кампания на СО в рамките на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“.

За повече информация, вижте страницата на проекта.

споделисподели

Актуално

Продължава извършването на дейности по миене на улици и дезинфекция
Електрически мотометачки почистват велoалеи и тротоари в София
Пресконференция по проект Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“
Фандъкова: Инвестираме в подобряване на туристическа инфраструктура на Витоша с три годишна програма
вижте всички новини