В конкурса "Обичам природата и аз участвам в нея“ в рамките на ежегодната национална кампания "Чиста околна среда“ на МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС са класирани шест проекта на районни кметства  на територията на Столична община .

До 10000 лева за реализацията на техните проекти ще получи район Витоша за обновяване на паркова алея между ул.“ ген Суворов“  и ул. "Тодор Каблешков“ , както и три в район Нови Искър  - Войнеговци за изграждане на кът за отдих и спортно делови срещи, Балша за създаване на детски кът и зона за отдих и забавление и Мировяне .  Кметство Кривина ще получи финансиране, за озеленяване и изграждане на зона за отдих и спорт и Подгумер за изграждане на кът за отдих и спорт за най – малките.

До  5000 лева за реализиране на своите одобрени и класирани зелени проекти  ще получат 14 столични училища и 9 детски градини на територията на Столична община. 

Конкурсът “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания "Чиста околна среда“ се провежда за 17-та поредна година. Бенефициенти в нея са общини и кметства, които получават финансиране в размер до 10 000 лева и училища, детски градини, Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК) с финансиране в размер до 5000 лв. С решение на Управителния съвет на ПУДООС ежегодно се определя ресурс от 3,5 млн. лв. за най-оригинален и екологично-познавателен проект.

Тази година финансиране от 10 000 лева ще получат 232 проекта на общини и кметства (от 901 постъпили предложения), 132 проекта на детски градини (от 426 постъпили предложения) и 110 проекта на училища (от 506 постъпили предложения) на територията на цялата страна.

По Националната кампания "За чиста околна среда“ с доброволното участие на гражданите и с прякото участие на младежи и деца се изграждат детски площадки, облагородяват се обществени площи, създават се зони за отдих, спортни площадки, класни стаи на открито, оборудване и учебни пособия, създаване на екокътове и др.

 

споделисподели

Актуално

График на информационни срещиОт 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за...
Фандъкова: Инвестираме в подобряване на туристическа инфраструктура на Витоша с три годишна програма
Започва поетапно миене на карета от улици в жилищни квартали
Фандъкова: На базата на „Визия за София“ започваме промяната на Общия устройствен план на Столична община
вижте всички новини