Планът за действие за Зелен град представлява програма за устойчиво развитие, която съдъра инвестиционен план и 10-годишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването. 

Целта е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти, като по този начин се подобри качеството на околната среда в града.

За постигане на "зелените“ цели са планирани мерки за подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в града, интегриране на зелената инфраструктура в целия град. В целите за "чиста енергия” са планирани  да се увеличи делът на обществения транспорт и насърчаване на използването на по-чисти горива, увелиаване използването на възобновяема енергия, подобрямване на енергийната ефективност в сградите  и намаляване на използването на твърдо гориво за отопление на сгради. В стратегическите цели за "отговорно използване на ресурсите” са планирани мерки за  намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са  увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите.

Изпълнението на стратегическите цели ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на  въглеродния отпечатък на града.

Общите капиталови разходи в плана са мащабни и са в размер на около 840 млн. eвро. Изпълнението на мерките ще доведе до конкретни оценени ползи като икономия на енергия в размер на 384 100  MWh/годишно. Изпълнението на мерките ще доведе и до намаляване на емисиите  на ФПЧ2,5 с 21 200 кг/г. и 322 700 кг/г. азотни диоксиди, а намалението на CO2 се очаква да бъде 213 800 т CO2/година.

Планът се разработва с техническата помощ на ЕБВР. Това стана възможно след присъединяването през 2018 година на Столична община е присъедини към Рамковата инициатива на Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) "Зелени градове“.

споделисподели

Актуално

График на информационни срещиОт 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за...
Фандъкова: Инвестираме в подобряване на туристическа инфраструктура на Витоша с три годишна програма
Започва поетапно миене на карета от улици в жилищни квартали
Фандъкова: На базата на „Визия за София“ започваме промяната на Общия устройствен план на Столична община
вижте всички новини