Продължава изпълнението на дейности за дезинфекция с цел предотвратяването на разпространението на COVID-19 в София.

Извършва  се ежедневна дезинфекция на пешеходните подлези на територията на Столична община.

Миенето на улици и булеварди на територията на Столична община също продължава и се извършва като към използваната вода се добавя и дезинфекционен препарат. Днес екипите ще продължът дейности по миене в районите "Илинден“, "Изгрев“, "Подуяне“ и др.

Дезинфекцират се и контейнерите за битови отпадъци, които са разположени в районите. Дейностите ще се извършват на всеки три дни. През последния ден това е направено в районите "Младост", "Лозенец", "Триадица", "Надежда","Панчарево", "Връбница", "Красно село“ и "Банкя". Сметосъбирането и сметоизвазването се извършва по установения за това график.

Дезенфекцирни са и открити обществени пространства със специализирана техника в кв. "Христо Ботев“, район "Слатина", кв. "Филиповци“, район "Люлин" и в район "Красна поляна.

 

споделисподели

Актуално

Продължава извършването на дейности по миене на улици и дезинфекция
Електрически мотометачки почистват велoалеи и тротоари в София
Пресконференция по проект Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“
График на информационни срещиОт 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за...
вижте всички новини