От 5 март технически лица, представители на Обединение "Екологично отопление - София" ДЗЗД ще започнат посещения в домакинствата, подали предварителни образци за намерение, с които са заявили желание да участват в подмяната на старите печки на дърва и въглища с нови екологични алтернативни като газ, пелети, електричество или свързване към централно топлоснабдяване.

Всички, подали предварителни  образци за намерение ще бъдат потърсени от техническите екипи  за уточняване на час и датата за посещението на място. Експертите ще помогнат на домакинствата да попълнят въпросник с данни относно, параметри на жилището, за което е заявено желание за замяна на отоплителния уред на дърва и/или въглища,  брой на членовете на домакинството , наличие на малки деца и т.н., които са необходими за целите на проекта и ще бъде уточнена предпочитаната форма на отопление - газ, пелети, електричество или свързване към централно топлоснабдяване.

По време на посещенията всеки експерт ще се идентифицира с карта и копие на удостоверение, издадени от Столична община.

Посещенията са във  връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се финансира по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд  и от националния бюджет на Република България.

С изпълнението на проекта  около 15 000 хиляди домакинства на територията на Столична община за период от три години ще могат да подменят старите си отоплителни печки на дърва и въглища с нови екологични .

Всички домакинства , които се отопляват на дърва и въглища, и досега не са подавали формуляр за кандидатстване ще могат да направят това от 15 април в районните администрации.

 

споделисподели

Актуално

Продължава извършването на дейности по миене на улици и дезинфекция
Електрически мотометачки почистват велoалеи и тротоари в София
Пресконференция по проект Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“
График на информационни срещиОт 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за...
вижте всички новини