Днес, 01.03.2020 г. започват дейности по залесяване в Борисовата градина, в изпълнение на проект на Лесотехнически университет – София – съгласно изготвените технологични планове за залесяване на отдела със смесени култури.

Дърветата за засаждане в “Борисова градина”, обект 2, са по периферията на лесопарка, граничещ с бул. "Цариградско шосе“ и участъка заключен между бул. "Драган Цанков“, бул. "П. К. Яворов“ и ул. "Незабравка“ са от вид явор с  размери 1,7-2,0 м.

споделисподели

Актуално

В „Лозенец“ и „Триадица“ се организира мобилен събирателен пункт за изхвърляне на стари лекарства и препарати
Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми
Продължават дейностите по миене на улици и булеварди
Столичният инспекторат е проверил 187 строителни обекта за замърсявания през август
вижте всички новини