Проект: "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.“

 

ПОКАНА
 

            На 14.01.2020 г. , вторник от 11:00 ч. в зала 1 на Столична община - ул. "Московска“ 33, ще се проведе информационно събитие по проект BG16M1OP002-5.002-0020 "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.“.

            Бенефициент по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв., който ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и съфинансиране от бюджета на Столичната община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи нова "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 “ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е комплексна програма от мерки, гарантираща подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г..

споделисподели

Актуално

Над 10 екипи изпълняват машинно миене в различни райони на София
Извършва се миенето на основни улици и булеварди в столицата
Над 10 екипа извършват почистване на улици и булеварди в София
Продължават проверките за замърсяващи автомобили в София
вижте всички новини